XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

ORGANIZATOR Klub Myśli Twórczej „LAMUS” w Gorzowie Wlkp.PATRONAT Zarząd Główny Związku Literatów PolskichCELE KONKURSUodkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich; inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej; stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości; upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów gorzowskich - Zdzisława Morawskiego, promowanie środowiska twórczego i miasta Gorzowa.ZASADY UCZESTNICTWAKonkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie związków twórczych, jak i osoby nie zrzeszone. Warunkiem uczestnictwa ...

czytaj dalej »