I Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły

pod honorowym patronatem Starosty WieruszowskiegoI. Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Współpraca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w: Bolesławcu, Czastarach, Łubnicach, Lututowie, Galewicach i Sokolnikach.II. Cele konkursu:pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji; wyszukanie i promocja młodych poetów; zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej; oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.III. Regulamin:Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ...

czytaj dalej »