Zmień rozmiar czcionki 

Wyniki szukania

Szukałeś(-aś) słowa 'pozegnanie klas trzecich gimnazjum scenariusz na wesolo'. Twoje zapytanie zwróciło 69 wynik(-i,-ów).

TOP 10 artykułów

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Czytelniczego pn. Tydzień z życia gminy

…wie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Konkurs miał charakter zarówno czytelniczy jak i plastyczny. Zadaniem uczestników było wykonanie gazety lokalnej (tygodnika), której tematem był tydzień z życia gminy. Na konkurs wpłynęło ogólnie 8 prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 37 uczniów z 6 szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego. Na konkurs wpłynęły następujące prace: „Z grodu Wierusza”, tygodnik wykonany przez uczn…

Podsumowanie projektu Gimnazjalista-finansista 2005

30 września 2005 r w Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Wieruszowie miało miejsce podsumowanie projektu ekonomicznego „Gimnazjalista-finansista”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wicestarosta Józef Wróbel, wiceburmistrz Andrzej Małys, Alicja Ruta Naczelnik Spraw Społecznych, Anna Kądziela-Dyczuk dyrektor …

Gimnazjum małego biznesu

… Publiczna w Wieruszowie. Cel: zwiększenie aktywności młodych ludzi w podejmowaniu własnych inicjatyw gospodarczych. Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Termin przebiegu konkursu: prace należy składać do dnia 15 września 2005 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie września br. (o wynikach konkursu ucz…

Finał I Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły

…Wieruszowie Katarzyna Idzikowska wspomniała o 68 rocznicy zbrodni katyńskiej, której ofiarą był patron konkursu Władysław Sebyła. Tragiczną historię poety przedstawił propagator zapomnianej twórczości Sebyły Władysław Szeląg. Na konkurs swoje wiersze nadesłało 19 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wieruszowskiego (Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie…

III Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły rozstrzygnięty

17 kwietnia 2012r w Kawiarence Artystycznej Wieruszowskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły pod hasłem „Władysław w cieniu Katynia” w 110 rocznicę urodzin poety. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas rozdania nagród obecni byli między innymi, Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, Renata Świeściak z-ca Wójta Gminy Soko…

80. urodziny Kubusia Puchatka w G.B.P. w Łubnicach

W czwartek, 19 października br. Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach zorganizowała uroczystość „80 urodzin Kubusia Puchatka”. Na imprezę, która odbyła się na sali OSP, zaproszeni zostali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z wychowawcami szkół podstawowych z terenu Gminy Łubnice. Krótką historię powstania książki „Kubuś Puchatek” Alana Aleksandra Milne’go odczytała kierownik GBP Łubnice p. Dorota We…

Gimnazjalista – finansista-2005

Projekt realizowany w okresie: czerwiec-wrzesień 2005 r., finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Celem projektu jest zwiększenie elementarnej wiedzy wśród uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie ekonomii, marketingu i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, teoretycznie i praktycznie. Streszczenie projektu Realizatorzy projektu, jakimi są pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej, wraz z grupą wolontariuszy, w okresie czerwi…

VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Wieruszowie

W niedzielę 3 czerwca rozpoczął się VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Cała Polska Czyta Dzieciom, największe coroczne święto czytania dzieciom organizowane przez Fundację ABCXXI. Fundacja od lat promuje głośne czytanie dzieciom jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, zachęcenie dzieci do czytania, a także podniesienia ich możliwości intelektualnych. Hasło kampanii prowadzonej od kilku lat brzmi: „Czytaj s…

Podsumowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach

Dnia 11 czerwca 2007 r. na Sali OSP w Łubnicach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego pn. „Kubuś Puchatek i Miś Uszatek – wspólne przygody”, ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łubnicach dla uczniów klas II – III szkół podstawowych. Podsumowano również Konkursy Czytelnicze ogłoszone przez Filię Biblioteki w Dzietrzkowicach, dla uczniów klas IV, pn. „Ja mogę zostać autorem baśni” i dla klasy V, pn. „Opowieści z naszy…

Album tradycji i kultury w starych fotografiach – podsumowanie konkursu

…iatu wieruszowskiego. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie prezentacji multimedialnej. Podstawą prezentacji miały być stare fotografie (sprzed roku 1980) dokumentujące mieszkańców, kulturę, tradycje, zabytki gminy, itp. Na konkurs wpłynęło ogólnie 12 prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 uczniów z jednej szkoły ponadgimnazjalnej i 3 szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego. W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Gmina Łub…

Gimnazjalista- finansista – warsztaty edukacyjne

o biznesu. Uczniowie wypełniali m.in. test określający ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, słuchali wykładu i ćwiczyli w grupach. Warsztaty były swego rodzaju przygotowaniem do konkursu multimedialnego na prezentację multimedialną pt.: „Gimnazjum Małego Biznesu”, ogłoszonego dla gimnazjalistów jeszcze podczas wakacji. Uczestnicy uhonorowani zostali Certyfikatem ABC Małego Biznesu. Projekt edukacji ekonomicznej mógł być zre…

Poezja Bliższa Dziecku – konkurs recytatorski w GPB w Łubnicach

Dnia 22 kwietnia 2008 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej Łubnice odbył się Konkurs Recytatorski pn. „POEZJA BLIŻSZA DZIECKU”. Do udziału w imprezie organizowanej każdego roku przez Zespół Szkół w Łubnicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łubnicach przystąpiło 18 uczniów klas I – III szkół podstawowych naszej gminy. Dzieci, bardzo dobrze przygotowane przez swoich wychowawców, zarecytowały wiersze poetów polskich, m. in.: Juliana Tuw…

Przeczytałem – polecam czyli z lekturą za pan brat – podsumowanie

…eki Publicznej w Wieruszowie oraz Gminnych Bibliotek Publicznych w: Bolesławcu, Czastarach, Galewicach, Lututowie, Łubnicach i Sokolnikach. Konkurs miał charakter zarówno czytelniczy jak i plastyczny. Zadaniem uczestnika było napisanie tekstu zachęcającego do przeczytania jednej z książek z kanonu lektur oraz przygotowanie plakatu reklamującego dana książkę. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu wierus…

Podsumowanie Powiatowego Konkursu czytelniczego pn. „Jak zostałem Andersenem”

… Wieruszowie oraz Gminnych Bibliotek Publicznych w: Bolesławcu, Czastarach, Galewicach, Lututowie, Łubnicach i Sokolnikach. Adresatami konkursu byli uczniowie klas III i IV szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Na konkurs wpłynęły ogólnie 62 prace indywidualne i grupowe. Łącznie w konkursie wzięło udział 81 uczniów z 22 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego. Pierwszy etap konkursu przebiegał na szczeblu gminy. Każda biblioteka…

VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w powiecie wieruszowskim

Od wielu już lat prowadzona jest w całej Polsce kampania Cała Polska czyta dzieciom. Hasło kampanii brzmi: „Czytaj swojemu dziecku 20 minut dziennie”. Głównym organizatorem kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jest Fundacja ABCXXI propagująca głośne czytanie dzieciom, jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, podniesienie ich możliwości intelektualnych, wyrobienie w dzieciach nawyku czytania. Do tej wsp…

Konkurs Recytatorski w GPB w Łubnicach

swoich wychowawców, przystąpiło do recytacji przepięknych wierszy znanych polskich poetów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i in. Zwycięzcy wyłonieni zostali w kategoriach poszczególnych klas, okazało się, że najlepsze w recytowaniu wierszy są dziewczynki. W klasach pierwszych zwyciężyły: Marcelina Błach (SP Łubnice), Magdalena Gugla (SP Dzietrzkowice), Marta Świerczyńska (SP Wójcin). W drugich klasach najlepsze były: Anita Otoro…

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, pisarzem bajeczek w Filii GBP w Wójcinie

Wiesław Drabik spotyka się z czytelnikami swoich książeczek od 1998 roku, tym razem zagościł w Filii GBP w Wójcinie. Spotkanie odbyło się w piątek 25 maja 2012 r., udział w nim wzięli uczniowie klas I-III i oddziału „zerowego” z Wójcina. Autor podczas spotkania opowiadał dzieciom o tym jak powstaje książeczka, odpowiadał na różne pytania, czytał, a właściwie mówił z pamięci, fragmenty swoich bajeczek. Pierwszą książeczkę napisał o smoku pt.: „B…

Podsumowanie akcji pn. Wiosenna Zbiórka Książek 2005

W Wiosennej Zbiórce Książek organizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie wzięło udział: 6 bibliotek gminnych, 1 biblioteka miejsko-gminna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Gimnazjum w Galewicach Zespół Szkół w Sokolnikach Szkoła Podstawowa w Ostrówku Szkoła Podstawowa w Węglewicach Zespół Szkół w Wójcinie Łącznie zebrano : 731 wol. Jest to: 16 czytelników indywidualnych – 392 wol. 6 szkół – 280 w…

II. Powiatowy Konkurs Poetycki im.Wł. Sebyły

i poetyckiej; oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu. III. Regulamin: Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie maksimum pięciu wierszy, w trzech egzemplarzach, opatrzonych dowolnie wybranym godłem. Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobno zaklejonej kopercie imię i nazwisko z umieszczonym godłem (znakiem autora), wiek,…

Wystawa fotograficzna „Ziemia Wieruszowska”

a w powiecie, gdyż takiej wyczerpującej publikacji powiat dotąd nie posiadał, zaś zorganizowanie wielu wycieczek było niestety niemożliwe, chociażby ze względów czasowych. Tak więc, prezentacja niemal wszystkich obiektów PTTK na terenie powiatu była jedynym rozwiązaniem. Bez chwili wahania autorzy przystąpili do katalogowania każdego, ciekawego miejsca. Tym sposobem udało się zgromadzić ponad dwieście kilkanaście pozycji, gdyż tyle jest obiektów …

Gimnazjalista – finansista w PKO BP S.A.

banku. Oferta usług banku- jak podkreślił pan dyrektor- jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Bank ponadto realizuje szeroki program wewnętrznej modernizacji, mającej na celu unowocześnienie i rozwój PKO BP oraz zbudowanie trwałych podstaw dalszego wzrostu w kolejnych latach. Pan Zenon Kos wyjaśniał również młodzieży w sposób bardzo przystępny i ciekawy trudne terminy bankowe. Przy okazji…

Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Galewicach

21 października 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Galewicach miało miejsce otwarcie Punktu Informacji Turystycznej. Inicjatorem stworzenia Punktu IT był Rafał Dąbik opiekun koła SKKT-PTTK, działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Galewice Lech Baliński oraz wicestarosta Mirosław Urbaś. …

II Wystawa Modeli Pływających Łukasza Dembeckiego – podziękowania

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie dziękuje wszystkim, którzy w dniach 24.03.-02.04. 2011 r. odwiedzili II wystawę Modeli Pływających klasy FSR oraz Modeli Tirów „Model Truck Mania” mistrza Polski i wielokrotnego reprezentanta Polski Łukasza Dembeckiego. Szczególne podziękowania należą się dyrektorom szkół: Beacie Piekielnej Dyrektorowi SP nr 1 w Wieruszowie, Pawłowi Malikowi Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, Marianowi Kazusiow…

Gimnazjaliści w bibliotece

W dniu 30 maja 2011 r. w ramach Projektu POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) „Wędrówki matematyczno-przyrodnicze po województwie łódzkim” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie gościła grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie w ramach zajęć historycznych ph.: „Cudze chwalicie….” pod kierunkiem Pani Edyty Kos oraz Magdaleny Radziejowskiej. …

Gimnazjalista finansista – wycieczka do przedsiębiorców

W dniu 8 września 2005 r. w ramach projektu „Gimnazjalista – finansista”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie, młodzież z Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do przedsiębiorców. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczniów z zasadami prowadzenia przedsiębiorstw na przykładach firm działających na terenie powiatu wieruszowskiego. Wyjazd był finansowany ze środków Narodowego…

Otwarcie II Wystawy Modeli Pływających Łukasza Dembeckiego

24 marca o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie odbyło się uroczyste otwarcie II wystawy Modeli Pływających klasy FSR oraz Modeli Tirów „Model Truck Mania” mistrza Polski i wielokrotnego reprezentanta Polski Łukasza Dembeckiego. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście min.: Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki, Wicestarosta Mirosław Urbaś, Beata Piekielna Dyrektor SP nr 1 w Wieruszowie, Paw…

Gimnazjalista – Finansista w Lututowie

Wizyta w Rejonowym Banku Spółdzielczym oraz warsztaty edukacyjne – 28 lipca 2005 r. w ramach projektu „Gimnazjalista –finansista”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie, młodzież z gimnazjum w Lututowie uczestniczyła w spotkaniu w banku oraz w warsztatach edukacyjnych. Po Rejonowym Banku Spółdzielczym przewodniczką gimnazjalistów była pani Sylwia Kurzaj – Naczelnik Wydziału Handlu Marketingu Komercji,…

II Regionalne Forum Edukacyjne

W dniach 23 – 24 marca 2006 roku w Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu w ramach programu Równać szanse odbyło się II Regionalne forum Edukacyjne. Forum było okazją do spotkania ludzi aktywnie zajmujących się edukacją w województwach dolnośląskim, łódzkim, opolskim i śląskim. Podczas forum zostały zaprezentowane również najciekawsze projekty, realizowane dzięki dotacjom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i…

Wakacyjne spotkania ze sztuką 2005

W okresie wakacji w powiatowej bibliotece młodzież gimnazjalna pracowała nad scenariuszem do sztuki edukacyjnej o tematyce ekonomicznej. Sztuka powstaje pod okiem pani Katarzyny Miś – Prokop, która jest opiekunką teatrzyku „Pajacyk” przy Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie oraz przy współpracy koordynatorów projektu „Gimnazjalista- finansista” pani Katarzyny Idzikowskiej i Elżbiety Wierzby, które udostępniają młodzieży wszelkie potrzebne materiał…

Opinia gimnazjalistów o nowych technologiach w bibliotece

Nasza biblioteka prowadząc działalność biblioteczno-informacyjną, spełnia funkcje, które przypisane są bibliotekom od zawsze. Wykorzystując natomiast nowoczesne metody pracy, nowoczesne technologie, nowoczesne narzędzia, ciągle poszukuje efektywnych sposobów udostępniania swoich zbiorów, szczególnie dla młodych czytelników. Rozwój nowoczesnych technologii, spowodowały potrzebę poznania oczekiwań, jakie miałaby spełniać dzisiejsza biblioteka, szc…

VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Dnia 30 maja 2011 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie miało miejsce posiedzenie komisji konkursowej VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego „…Otwórz oczy na świat” pod hasłem „Ekologiczny karmnik dla ptaków” organizowany przez Szkołę Podstawową w Galewicach dla uczniów klas IV-VI z terenu powiatu wieruszowskiego. Współorganizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe. Honorowy patronat objął Wójt Gminy …

Jubileuszowy X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Już od 10 lat Fundacja ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom namawia dorosłych, by codziennie dzieciom czytali, gdyż jest to najbardziej skuteczna i przyjazna metoda wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i jego edukacji. W roku 2011 X Ogólnopolski Tygodniu Czytania Dzieciom trwał od 29 maja do 5 czerwca. W jubileuszowe obchody włączyła się także Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych. Do …

V Powiatowy Festiwal Piosenki z bajki – już po przesłuchaniach

30 maja 2012 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania V Powiatowego Festiwalu „Piosenki z bajki”, adresowanego do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia z 3 przedszkoli i 9 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego. Kategoria: PRZEDSZKOLA Lp. Imię i Nazwisko Przedszkole/wiek Tytuł piosenki 1 Antonina Maciejewska Przedszkole publiczne w Lututowie4 lata „Królewna Śnieżka…

XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 1-7 czerwca 2012r już po raz jedenasty obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto czytania prowadzone przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Jak co roku w to święto czytania włączyła się także Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych. Do wspólnego czytania dzieciom zaprosiła przedstawicieli min. Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Poż…

IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Powiecie Wieruszowskim

IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, to doroczne święto czytania organizowane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku w jego organizację zaangażowanych jest ponad 5060 koordynatorów kampanii czytania z blisko 2400 miejscowości. Bardzo często są to bibliotekarze i nauczyciele. W całym kraju w bibliotekach, szkołach i centrach kultury przez cały tydzień odbywać się będą seanse czytania najmłodszym. …

Finał I Powiatowego Festiwalu pn.: Piosenki z bajki

…iatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury. Celem konkursu było: wyłonienie talentów muzycznych młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Adresatami konkursu byli uczniowie przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Na kon…

Wiosenne spotkanie w bibliotece

W dniu 24 marca br. Powiatowa Biblioteka Publiczna Wieruszowie  gościła dzieci klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej  w  Radostowie wraz z opiekunami. W ramach działań na rzecz kampanii Cała Polska czyta dzieciom tematem przewodnim była wiosna i wiosenne wiersze. Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom  w marcu  2009 r. organizuje szereg imprez  poświeconych czytaniu wierszy oraz opowiadań o wiośnie. Do tej akcji włączyła się również biblioteka…

Urodziny Książkowego Misia

W dniu 9 października br. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie świętowała Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. Jest to impreza nawiązująca do pięcioletniej tradycji Ogólnopolskich Urodzin Kubusia Puchatka. Impreza została zorganizowana w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka w tym roku zaprosiła dzieci klas I-III z SP nr 2 w Wieruszowie : Oddział w Mirkowie oraz Oddział w Kuźnicy Skakawskiej wraz z wychowawczy…

VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Organizatorem kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jest Fundacja ABCXXI propagująca głośne czytanie dzieciom, jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, podniesienie ich możliwości intelektualnych, wyrobienie w dzieciach nawyku czytania. – Chodzi o rozwój emocjonalny dziecka, zdrowy, pełny rozwój jego osoby –podkreśla Prezes fundacji Irena Kuźmińska. VII OTCD trwał od 1 do 8 czerwca. W akcji uczestniczyło ponad 2400 k…

Gminny Konkurs Recytatorski „Zwierzęta w poezji dziecięcej” w Szkole Podstawowej w Niwiskach

Elżbieta Dąbrowska weszła w skład komisji konkursowej w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zwierzęta w poezji dziecięcej” dla klas 0-III, organizowanym przez Szkołę Podstawowa w Niwiskach, gm. Galewice. Udział w konkursie wzięły dzieci ze szkół podstawowych mieszczących się w gminie Galewice. Impreza miała miejsce 25 marca br. o godz. 11.00. …

Archiwalia

  • RSS
  • Twitter
  • Buzz
  • Facebook
  • MySpace