Spotkanie integracyjne młodzieży biorącej udział w projekcie “Młodzieżowa strefa spotkań” w ramach programu Równać szanse

27 lutego młodzież biorąca udział w projekcie "Młodzieżowa strefa spotkań" w ramach programu Równać szanse spotkała się przy ognisku, który pełnił role czynnika integracyjnego uczestników projektu. Wspólne pieczenie kiełbasek było świetną formą zabawy oraz okazją do lepszego poznania się grupy.